Europäische Mittel

Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Thermawood.”


Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 – 31/08/2018.
Całkowita wartość Projektu: 121 278.00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 83 810.00 zł.


Cel główny projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.


Cele szczegółowe projektu:


Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem będzie Strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.