Fundusz europejski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

Tytuł projektu:

„Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie DREWNOLIT” POPW.01.04.00-06-0011/20

Okres realizacji Projektu: 01/01/2021 – 30/06/2023.
Całkowita wartość Projektu: 5. 326 392,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 3. 000 000,00 zł.


Cel główny projektu:

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej firmy dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów tj. linii drzwi zewnętrznych THERMAWOOD o nowoczesnym wzornictwie i usługi Konfiguratora. Wzrost konkurencyjności nastąpi również poprzez wdrożenie innowacji marketingowych.


Cele szczegółowe projektu:


Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu Drewnolit oczekuje głównie efektów poprawiających konkurencyjność firmy (oczekiwania produktowe i finansowe). W szczególności są to oczekiwania dotyczące:
• rozbudowania, uzupełnienia i dywersyfikacji dotychczasowej oferty firmy poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci całkiem nowej linii produktów serii THERMAWOOD dzięki inwestycjom w nowoczesną technologię wykorzystującą zaawansowane maszyny produkcyjne,
• zwiększenia poziomu sprzedaży i wzrostu przychodów wynikających z wprowadzenia nowych produktów,
• uzyskanie efektu wzrostu sprzedaży wszystkich produktów dzięki zaprojektowaniu skutecznych działań marketingowo – sprzedażowych,
• spadek kosztów operacyjnych dzięki uporządkowaniu, zoptymalizowaniu i zinformatyzowaniu bieżących procesów biznesowych.
____________________________________

Tytuł projektu:

„Opracowanie strategii wzorniczej z rekomendacjami dla przedsiębiorstwa DREWNOLIT.” POPW.01.04.00-06-0048/18

Okres realizacji Projektu: 01/06/2019 – 30/11/2019.
Całkowita wartość Projektu: 109 470,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 75 650,00 zł.


Cel główny projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.


Cele szczegółowe projektu:


Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem będzie Strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.